Általános Iskola

Éltes Mátyás Általános Iskola

Iskolánk célja: „EMBERNEVELÉS”Régi suli

 

 

 

 

 

Nevelésfilozófiai elvünk, hogy a központi idegrendszert ért károsodás vagy egyéb kórok

következtében a népesség átlagától számottevően eltérő értelmi fejlődésű gyermek

fejleszthető, felkészíthető arra, hogy teljes értékű emberként élje életét.

Ennek szellemében nem tantárgyakat tanítunk, hanem gyermekeket.

Az eltérő értelmi fejlődésű (enyhe értelmi fogyatékos)gyermekek nevelése és oktatása

Nagyatádon 1961-ben kezdődött, az általános iskola mellett működő tagozaton.

1970-ben a régi elemi iskola épületében önálló intézményként kapott helyet Kisegítő Iskola

néven, a Széchenyi tér 25. szám alatt. 2011-ig itt működött az intézmény. 2011. június 30-i

hatállyal  jogutód nélkül megszűnt az intézmény, majd 2011. július 1-vel a kaposvári

Duráczky EGYMI telephelyeként működött tovább. 2011. augusztusában címünk is változott,

hiszen átköltöztünk a megüresedett Babay József Általános Iskola épületébe. Ezzel régi

álmunk valósult meg: tornatermünk lett. Emellett szép, tiszta, tágas iskolaépületet, győnyörű

parkkal körülvett udvart, sportpályákat vehettünk birtokba.

2014-től iskolánk ismét önálló intézményként működik tovább.

Az intézmény tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek számára általános iskolai

oktatást, illetve 2011-től fejlesztő iskolai nevelés-oktatást lát el. Az idegrendszeri

károsodással született mozgásfogyatékos gyermekek szakszerű fejlesztése érdekében

konduktív pedagógiai ellátást biztosít. Rehabilitációs területeink emellett a logopédiai

és a gyógytestnevelés.

Jelenlegi iskolai csoportjaink: 1-8. évfolyamig 7 általános iskolai, és 1-8. évfolyamig két

foglalkoztató iskolai osztály, az utóbbi két összevont csoportban működik. A tanítás-tanulás

folyamatában a pedagógusok nagyhangsúlyt fektetnek az elsajátítandó ismeretek

megértésére, elmélyítésére, gyakorlására, a készségek, képességek fejlesztésére. Az alsó

évfolyamokon heti 3 óra, felsőbb évfolyamokon heti 1-2 óra egyéni korrekció szolgálja a

teljes személyiség fejlesztését. Minden tanuló részére napközis ellátást tudunk biztosítani.

Iskolánk valamennyi évfolyamára az a tanköteles korú gyermek nyerhet felvételt, aki

rendelkezik valamely szakértői és rehabilitációs bizottság határozatával.

Az iskola főbejárataBeznicza Adrienn igazgató