Pályázatok

EFOP-3.1.6-16-2017-00015 projekt

EFOP-3.1.6-16-2017-00015

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„EGYÜTT-MŰKÖDIK” – GYÓGYPEDAGÓGIA ÉS SZAKSZOLGÁLATI INTÉZMÉNYEK ESÉLYTEREMTŐ SZEREPE SZÜLETÉSTŐL A MUNKÁB ÁLLÁSIG

A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása érdekében Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül EFOP-3.1.6-16 kódszámú, A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése tárgyú felhívást tett közzé. A Kaposvári Tankerületi Központ a felhívásra EFOP-3.1.6-16-2017-00015 azonosító számon regisztrált, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Támogató 2018.03.27-én kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A projekt Széchenyi 2020 program keretében 2018.07.01 – 2022.02.28. között valósul meg 497,97 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból. A Kaposvári Tankerületi Központ az alábbi intézményeit vonta be a projekt megvalósításába:

  • Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés­Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
  • Éltes Mátyás Általános Iskola
  • Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium
  • Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
  • Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A projekt átfogó célja összhangban az Emberi Erőforrás Operatív Programban meghatározottakkal, a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatásával, a családok kompetenciáinak erősítésével, a társadalmi elfogadás elősegítésével, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztésével járuljon hozzá az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javításához, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A projekt konkrét célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztése.

A projekt keretében 960 fő pedagógus vesz részt képzésben, átképzésben, míg a támogatott programokban résztvevő tanulók száma 2520 fő. A megvalósítás során 63 új képzési módszertan kerül kidolgozásra, melyet 18 intézményben alkalmaznak majd.

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/tajekoztatokozlemeny-efop-316 oldalon olvashatnak.

 


 

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0388 projekt

Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben

A projekt címe: Pedagógiai utak az Éltesben

A támogatás összege: 8 918 012 Ft.

A projekt kezdete: 2010. 08. 01.

A projekt befejezése: 2012. 09. 30.

A kedvezményezett neve:

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon,
Éltes Mátyás Intézménye

A kedvezményezett elérhetősége: Nagyatád, Petőfi u. 51/A.

 

A közreműködő szervezet neve: ESZA Nonprofit Kft. https://www.esza.hu/

A közreműködő szervezet elérhetősége: Budapest, Váci út 45. „C” épület

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt keretében 2 gyógypedagógus kolléga fejezte be felsőfokú tanulmányait. A támogatott képzéseken megszerzett végzettségek szervesen illeszkednek intézményünk szakmai fejlesztésének rendszerébe. A két kolléga közül egy fő szakvizsgázott gyógypedagógus végzettséget szerzett a Budapesti ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon, egy fő óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelő végzettséget a Kaposvári Egyetemen.

A projekt keretében beszerzésre került 2 db ASUS típusú laptop (150 000 Ft/db értékben), valamint szakkönyvek összesen 100 000 Ft értékben.

 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/