Foglalkoztató iskola

Intézményünk ellátja az értelmileg akadályozott tanulók nevelését – oktatását 1 – 8. évfolyamon. A nevelésnek elsősorban a kommunikációs és szocializációs képességek, valamint a pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell biztosítania. A tanulási képességek területén nagyfokú egyéni eltérések miatt fontosnak tartjuk a differenciált feladatadást, az egyéni és kiscsoportos fejlesztést.

Az értelmileg akadályozott gyermekek korrekciós nevelése – oktatása során törekszünk arra, hogy korai életszakasztól adottságaik kihasználásával a mindennapi élet tevékenységét egyre kevesebb segítséggel tudják elvégezni. A tanítási – tanulási folyamatba minél eredményesebben bevonhatók legyenek.

Célunk, hogy a tanulók irányítás mellett képesek legyenek egyszerű munkatevékenységek elvégzésére. Foglalkoztató csoportunkra is jellemző a gyermekközpontúság. Fontos számunkra, hogy szeretetteljes, családias légkörben lássuk el a tanulók nevelését – oktatását.