Munkatársak

 

 

 

Különös közzétételi lista a nevelési, oktatási intézmények
részére
A 2009. augusztus 31-én életbe lépett 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat: 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez
Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat).
1.
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
2.
A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
3.
Az országos mérés-értékelés eredményei, évenkénti, évenként feltüntetve (számunkra nem releváns)
4.
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
5.
Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
6.
Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve (számunkra nem releváns)
7.
Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
8.
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
9.
Iskolai tanév helyi rendje
10.
Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

Az Éltes Mátyás Általános Iskola különös közzétételi adatai

 

Ssz.

BEOSZTÁS

VÉGZETTSÉG

1.

igazgató

gyógypedagógus (tan.ak.), tanító, közoktatásvezető

2.

pedagógus

testnevelés szakos tanár, tanító

3.osztályfőnökgyógypedagógus (oligof.-pszichoped), romológus

4.

napközis nev.

óvodapedagógus, fejlesztő ped.

5.

napközis nev.

gyógypedagógus (tan.ak.), közoktatásvezető

6.

osztályfőnök

gyógypedagógus (tan.ak.), óvodapedagógus, gyógytestnev.

7.osztályfőnök
gyógypedagógus (tan.ak.)

8.

pedagógus

gyógypedagógus (oligofr.), konduktor

9.napközis nev.háztartástan és ökon. életvitel szakos tanár

10.

pedagógus, címzetes igazgató

gyógypedagógus (oligofr.-szurdop.), romológia, közokt.vez.szakvizsga

11.

osztályfőnök

gyógypedagógus (tan.ak.)

12.

logopédus, osztályfőnök

szakvizsgázott gyógypedagógus (oligofr.-logop.), romológia

13.osztályfőnökgyógypedagógus (oligofr.), tanító

14.

osztályfőnök

gyógypedagógus (oligofr.), óvodapedagógus

15.

igazgatóhelyettes

gyógypedagógus (tan.ak.), műszaki szakoktató

16.

pedagógus,utazó gyógyped.

gyógypedagógus (tan.ak.), óvodapedagógus

17.

pedagógus

gyógypedagógus (oligof.-pszichoped), okt. inform.,közokt.vezető, köznevelési szakértő

18.

napközis nevelő

gyógypedagógus (tan.ak.)

19.

osztályfőnök

gyógypedagógus (oligof.-pszichoped)

20.

napközis nevelő

gyógypedagógus (tan.ak.)

21.

osztályfőnök

gyógypedagógus (tan.ak.) SNI gyermekek szakvizsgázott pedagógusa

 

 

 

 

Ped. munkát közv. segítők:  gyp. asszisztens       4  fő